Informace o zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Sleep Centrum s.r.o., se sídlem Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5, identifikační číslo: 24837849, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 179018. Adresa pro doručování: Kolovečská 1938/2, 155 00 Praha 5, adresa elektronické pošty: info@sleepcentrum.cz, telefon: +420 273 139 830. Provozujeme e-shop na webových stránkách www.sleepcentrum.cz a prodejny na adresách: www.sleepcentrum.cz/prodejny.

Pro poskytování našich služeb, prodeje zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.  Zpracování osobních údajů

A.  Zpracování osobních údajů v případě poptávky, použití kontaktního formuláře nebo e-mailu

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

B.  Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o vašem nákupu.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží a služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy (10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží).

C.  Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud nám udělíte souhlas (zapíšete se do newsletteru) nebo jste náš zákazník a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě udělení souhlasu (zapíšete se do newsletteru) se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V případě, že jste nakupující zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
V případě udělení souhlasu 5 let od udělení souhlasu. V případě nákupu 3 roky od vašeho posledního nákupu nebo poskytnutí naší služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím tlačítka odhlásit se v patičce e-mailu nebo nás kontaktujte na: info@sleepcentrum.cz.

D.  Kamerové systémy na našich prodejnách

Naše prodejny jsou monitorovány kamerovými systémy se záznamem. Zaznamenáván je pouze obraz.

Z jakého důvodu?
Monitorujeme prostory prodejny, ve kterých je potřeba ochránit zdraví osob nebo ochránit majetek.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Maximálně 28 dní od pořízení záznamu. Pakliže v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy po 28-dnech mazány, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

E.  Uživatelský účet

V případě registrace do uživatelského účtu zpracováváme osobní údaje, které nám vyplníte v registračním formuláři – jméno, e-mailovou adresu, případně fakturační údaje. Tyto údaje jsou dobrovolné, stejně jako registrace samotná. V účtu budeme vést údaje o vašich objednávkách, k nimž takto budete mít neustálý přístup.

Z jakého důvodu?
Údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu.

Na základě jakého právního důvodu?
Na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 10 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat).

 

II.  Kdo se k datům dostane?

A.  Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem naší firmy. Jsou to například:

  • provozovatel e-shopové platformy (Shoptet a.s.)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (PPL, GLS, DHL, TopTrans)
  • společnosti podílející se na expedici plateb (Raiffeisenbank a.s., Fio banka a.s., ComGate Payments, a.s., EVO Payments International s.r.o., COFIDIS a.s., Home Credit a.s.)
  • další společnosti: poskytovatel e-mailingové služby (ECOMAIL.CZ, s.r.o.), marketingová agentura (Allset VISIBLE s.r.o.), účetní kancelář (ASPEKT HM MĚLNÍK s.r.o.) a poskytovatel účetního softwaru (STORMWARE s.r.o.).

B.  Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou další zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou v případě souhlasu osoby zajišťující marketingové služby pro správce.

C.  Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

D.  Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III.  Co byste dál měli vědět:

  • V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.
  • V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.
  • Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@sleepcentrum.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 273 139 830

IV.  Používání souborů cookies

Používání souborů cookies upravujeme prostřednictvím zvláštního dokumentu: https://www.sleepcentrum.cz/vse-o-nakupu/zasady-pouzivani-souboru-cookies/

V.  Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 1. 2022

Kam dál?